Woensdag 19 juni duurzaam diner

Op 19 juni zetten vrijwilligers van De Groene Vos een heerlijk duurzaam driegangendiner op tafel. Een diner met biologische , zoveel mogelijk lokale producten en zonder vlees.  Het diner is in het Inloophuis, van Slichtenhorststraat 34. Aanvang: 18.00 uur, inloop v.a. 17.30 uur.

Aanmelden en betalen:
Het diner kost € 8,- per persoon. Kinderen tot 12 jaar kunnen mee-eten voor € 4,50. Aanmelden en betalen voor het diner kan tot 12 juni.
bij: De Groene Vos: Hommelseweg 41, tel. 7370041 of voorzitter@degroenevos.nl. Aanmelden en betalen is ook mogelijk door het bedrag over te maken op banknummer: NL 92 TRIO 078.15.00.125 t.n.v. Stichting De Groene Vos te Arnhem. Zorg er dan voor dat het bedrag een week van tevoren op de bankrekening staat. Meer informatie: https://degroenevos.nl/duurzame-diners/