De Groene Vos stemt NEE, vóór het Arnhemse afvalbeleid

Het pas ingevoerde afvalbeleid van de gemeente Arnhem staat al weer ter discussie. De SP heeft naar aanleiding van illegale dumpingen van afval naast de ondergrondse container een referendum aangevraagd. Dit referendum wordt half maart 2021 gehouden. De Groene Vos heeft samen met Milieudefensie Arnhem het initiatief genomen om stelling te nemen tégen het door de SP gewenste beleid en te pleiten vóór het gemeentelijke afvalbeleid met ‘omgekeerd inzamelen’ en diftar.

Opinieartikel afvalreferendum De Groene Vos

Veelgestelde vragen

Na jarenlange discussie heeft de gemeente Arnhem vanaf 2015 een nieuw afvalinzamelsysteem ingevoerd: ‘omgekeerd inzamelen’ en sinds kort diftar. Scheiden van afval wordt gefaciliteerd. En hoe meer restafval je aanbiedt, des te meer je betaalt aan afvalstoffenheffing; hoe minder restafval, des te minder je betaalt.

Dit is de kern van het huidige afvalbeleid, onder het motto ‘de vervuiler betaalt’. De gemeente wil huishoudens stimuleren afval te scheiden. Goed gescheiden afval is herbruikbaar/recyclebaar en maakt dat zo min mogelijk restafval wordt verbrand.

Hoeveelheden restafval per persoon per jaar in Arnhem vroeger en nu:
 In 2014 was dat nog 240 kg
 In 2019 was het 220 kg
 In 2020 is 100 kg de landelijke doelstelling (programma Van Afval Naar Grondstof)
 In 2023 moet, zo is berekend, 111 kg haalbaar zijn met ‘omgekeerd inzamelen’ en ‘diftar’. Zonder diftar, d.w.z. zonder betalen per zak restafval, is dat doel niet haalbaar.

De SP heeft na de besluitvorming over en invoering van het nieuwe beleid het initiatief genomen een referendum te houden met als doel het nieuwe inzamelsysteem terug te draaien. Dat referendum is tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De vraag die de SP, na goedkeuring door de gemeenteraad, aan de bewoners van Arnhem stelt is: “Wilt u stoppen met het betalen per afvalzak, containers van het slot halen en zorgen dat er weer een normale afvalzak in past.”
JA, zegt de SP.
NEE zeggen wij
Stichting De Groene Vos neemt samen met Milieudefensie Arnhem het initiatief om een coalitie te vormen van organisaties en personen die de referendumvraag met NEE willen beantwoorden. Wij zijn vóór het gemeentelijk beleid van ‘omgekeerd inzamelen’ en ‘diftar’; wij zijn vóór betalen per afvalzak – mensen die beter scheiden hoeven niet te betalen voor de vervuilers met meer restafval.
En natuurlijk moeten de vervuiling en illegale en asociale dumpingen bij afvalcontainers worden bestreden. Maar die dumpingen waren er deels ook al vóór diftar en vinden vooral plaats bij een beperkt aantal containers (zo’n 100 van de 1600).

Wij stemmen NEE om twee redenen:
1. Kosten voor de inwoners
Het huidige Arnhemse afvalbeleid met diftar (€ 0,80 per zak van maximaal 30 kg restafval) en halvering van het vaste deel van de jaarlijkse afvalstoffenheffing pakt voor de Arnhemse huishoudens gunstig uit. Bij een gemiddelde hoeveelheid restafval is het nieuwe beleid al goedkoper. Als je goed je afval scheidt ben je nog veel goedkoper uit.

2. Circulaire economie
Het nieuwe afvalbeleid in Arnhem draagt bij aan het realiseren van de circulaire economie die in 2050 Nederland (en Europa) moet zijn bereikt. In een circulaire economie zijn alle afvalstoffen grondstoffen voor een nieuw productieproces en wordt het ontstaan van afval zoveel mogelijk voorkomen.

Sluit je ook aan bij de campagne van de NEE-stemmers
Om te voorkomen dat het huidige afvalbeleid (de vervuiler betaalt) teruggedraaid wordt, verspreiden wij de komende maanden feitelijke informatie over afvalinzameling in Arnhem. Tevens zetten we een campagne op om de inwoners van Arnhem op te roepen om NEE te stemmen in maart 2021. Als u of uw organisatie onze stellingname en argumentatie steunt, sluit u zich dan aan bij onze coalitie vóór het huidige gemeentelijke afvalbeleid.
U kunt ter ondersteuning van deze stellingname en voor aansluiting bij onze coalitie een mail sturen naar info@degroenevos.nl

Samen op weg naar een circulaire economie!

Stichting De Groene Vos
Milieudefensie Arnhem