Stadsnatuurwandelingen door Sonsbeek en Sint Marten op zondagen 19 en 26 mei en 2 juni

De stad is er niet alleen voor de mens. Ook veel dier- en plantensoorten gedijen goed in een stedelijke omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de huismus, de gierzwaluw en aan een grote verzameling zogenaamde “stoepplantjes”. De natuur in de stad is dichterbij dan je denkt.
Loop de voordeur uit en je zit er middenin!

Tijdens de stadsnatuurwandelingen op de zondagmiddagen 19 mei, 26 mei en 2 juni gaan we onder de deskundige leiding van Frank Holweg op zoek naar de natuur om de hoek. Wat zien we op straat, in de boomspiegels en voortuintjes, onder de putdeksels, tegen de gevels en op de binnenterreinen? En wat kunnen we doen om de natuur in de stad een handje te helpen? Want van meer natuur in de stad worden we allemaal beter.

Bij de eerste twee wandelingen ligt de focus op plantjes en bomen. Op 19 mei lopen we door Sonsbeek en op 26 mei door Sint Marten. De wandeling op 2 juni staat geheel in het teken van de vogels. We lopen door Sonsbeek én Sint Marten en gaan op zoek naar wat er vliegt en fluit. Ook krijgen we te horen wat we moeten doen om onze gevleugelde vrienden een handje te helpen.

We verzamelen op de zondagmiddagen vanaf 13.45 uur op het Hommelveldje (naast de
Nieuwe Hommel, De Wiltstraat 6) en starten de wandeling om 14.00 uur. Rond 16.00 uur
zijn we weer terug bij de Nieuwe Hommel en kunnen we nog even napraten onder het genot
van een drankje.

De wandelingen worden georganiseerd door onze Werkgroep Biodiversiteit Sint Marten –
Sonsbeek. Deelname is gratis, maar als je wilt mag je een vrijwillige bijdrage geven.
Aanmelden gaat via info@degroenevos.nl. Vermeld je naam en de datum waarop je
meedoet. Je kan uiteraard ook mee met twee of drie wandelingen!