Sport Support Arnhem wint Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs 2023

De zesde Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs is gewonnen door Stichting Sport Support Arnhem. Deze stichting wil voor alle Arnhemmers sporten mogelijk maken door gebruikte en restpartijen van sportkleding en -spullen in te zamelen, zo nodig te (laten) repareren en uit te delen aan mensen die het nodig hebben. De winnaar ontving een cheque van €5000, een cheque van 500 Arnhems Hert en de schaal Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs 2023.
De tweede prijs, een cheque van €2500, ging naar BuurtKlusBedrijf Geitenkamp dat buurtbewoners gratis energiebesparende maatregelen aanbiedt. Het bedrijf leidt daarvoor mensen op die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
De derde prijs, een cheque van €1500, is gewonnen door Symbiomatter. Dit bedrijf ontwikkelt biologisch afbreekbaar zachtschuim als alternatief voor plastic schuim. Dat vermindert de afvalberg van fossiel schuim aanzienlijk. Symbiomatter deelt hierover kennis via publicatie van een boek en werkt aan een patent.
Voorwaarde voor toekenning van de prijzen is dat deze worden ingezet om het project verder te ontwikkelen en uit te voeren.

De prijsuitreiking kan worden teruggekeken via deze link.

Duurzaamheidsrevolutie
De Club van Dirk, de organisator van de prijs, vindt dat “we aan het begin van een duurzaamheidsrevolutie staan, nou ja eigenlijk zitten we er al midden in. Dat gaat gepaard met horten en stoten, zoals de industriële revolutie ons heeft geleerd. Gelukkig konden we dit jaar, met dank aan de gemeente Arnhem en andere sponsoren, drie prijzen uitreiken die een duurzame samenleving dichterbij brengen.”

Grote rijkdom aan lokale initiatieven
Er waren dit jaar 24 inzendingen, meer dan ooit. Een onafhankelijke jury heeft daaruit de drie prijswinnaars geselecteerd. Frank Croes, voorzitter van de jury, over de inzendingen: “De verscheidenheid aan inzendingen geeft blijk van een grote rijkdom aan lokaal initiatief. Het lef om te willen investeren in mooie duurzame materialen en het verlengen van de levensduur van gebruiksvoorwerpen, een bijdrage te leveren aan een sterke verbinding in de wijk of buurt, te investeren in biodiversiteit en een groene stad, te investeren in sport, goede voeding en gezondheid, te willen bijdragen aan bewustwording bij kinderen over duurzaamheid en te willen investeren in energietransitie of kansengelijkheid laat zien wat er in Arnhem leeft!”
Alle inzenders en winnaars, van harte gefeliciteerd, aan een duurzame samenleving bouwen wij samen!

Het Duurzaam Textielatelier, de prijswinnaar van 2022, deed verslag van besteding van de prijs. Het atelier organiseert iedere dinsdagochtend in De Nieuwe Hommel een bijeenkomst waar een multiculturele groep van vooral vrouwen komt, die kleding willen maken of herstellen. En daarnaast kunnen bezoekers advies krijgen over energieverbruik en duurzaamheid. De prijs uit 2022 is onder andere besteed aan naaimachines en aanschaf van stoffen.