AVG en privacy: wat doet De Groene Vos met (uw) gegevens?

Stichting De Groene Vos wil mensen inspireren en ondersteunen om tot een duurzame leefstijl te komen. In bepaalde gevallen ontvangen, bewaren en verwerken we daarbij gegevens van/over u. De Groene Vos doet alles wat mogelijk is om uw persoonsgegevens daarbij op een goede en zorgvuldige manier te verwerken. Hoe we dat doen staat weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Groene Vos verzamelt slechts summier persoonlijke gegevens. Dat gebeurt wanneer u gebruik maakt van onze diensten (bestellingen, huur gereedschap en dergelijke) en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt bij inschrijving voor de nieuwsbrief, aanmelding als Vriend van De Groene Vos, of deelname aan één van onze activiteiten (Duurzame diners, Repaircafé’s, Stadslandbouw, etc.)
De Groene Vos verzamelt géén gevoelige persoonsgegevens. Ook hebben onze website en/of diensten niet de intentie gegevens te verzamelen over (online) bezoekers.

De persoonsgegevens die wij verwerken, bestaan over het algemeen uit naam, adres, woonplaats en contactgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Om incasso van de jaarlijkse donaties mogelijk te maken, worden bovendien rekeningnummer, geslacht en geboortedatum van Vrienden van de Groene Vos verwerkt.

Doel en grondslag van verwerkingen
De Groene Vos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw aankoop, bestelling en/of betaling (inclusief donaties)
  • Om goederen en diensten te kunnen (na)leveren
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U als Vriend van de Groene Vos de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van acties en/of activiteiten op het gebied van duurzaamheid en duurzame leefstijl.
  • U onze Nieuwsbrieven te kunnen sturen met nieuws, tips en productaanbod.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Groene Vos bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.  Persoonsgegevens worden op verzoek eerder verwijderd uit onze bestanden of systemen. Mensen die een E-mail, Nieuwsbrief, aankondiging of andere uiting van De Groene Vos ontvangen, hebben altijd de mogelijkheid om per kerende post een dergelijk verzoek kenbaar te maken.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Groene Vos verstrekt geen gegevens aan derden, behalve en uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
(Alleen) Medewerkers van de Groene Vos die betrokken zijn bij handelingen waar uw gegevens relevant voor zijn, kunnen uw gegevens inzien. Ook u kunt uw persoonsgegevens inzien, aan (laten) passen of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door (medewerkers van) De Groene Vos.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens altijd per E-mail sturen naar info@degroenevos.nl (zie onder voor meer contactgegevens).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Groene Vos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens desondanks niet voldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt dan contact met ons op.

We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Contactgegevens
Stichting De Groene Vos
Hommelseweg 41
6821 LA Arnhem

E-mail: info@degroenevos.nl
Tel: 026-7370041

Het Bestuur van de Groene Vos is direct bereikbaar via
voorzitter@degroenevos.nl (Jan Schreur)
secretaris@degroenevos.nl (Sebastiaan van Sandijk)