Op pad voor een schone stad

Zaterdag 21 september hebben we samen met Milieudefensie Arnhem en bewoners meegedaan aan WorldCleanupDay. Met een team van 10 mensen zijn we op pad geweest in het Spijkerkwartier en St.Marten –Sonsbeek-kwartier. Na twee uur zwerfvuil rapen hadden we zes ruim gevulde vuilniszakken met troep. Zoals altijd lagen er weer heel veel sigarettenpeuken. Achter een elektriciteitskastje in St.Marten hebben we vele blikjes uitgewurmd. Het kostte even wat moeite, maar dan heb je ook wat! En verder de (helaas) gebruikelijke vangst: blikjes, flesjes, snoeppapiertjes, sigarettenpakjes, en meer.

We hebben niet alleen schoongemaakt, we hebben met behulp van de Litterati-app ook foto’s gemaakt van het afval. Deze app is ontwikkeld om informatie te verzamelen over het zwerfvuilprobleem. Wat ligt er nu op straat? Om welke merken gaat het, welke afvalitems? Door dit in kaart te brengen, kunnen gerichter oplossingen gezocht worden.  Bijvoorbeeld statiegeld invoeren op veel voorkomend zwerfvuil zoals blikjes en flesjes. Wereldwijd zijn al meer dan 4 miljoen afvalitems vastgelegd. Wij zijn onder andere verpakkingen van Twix, Bounty, Mentos en Heineken tegengekomen. Oja, we dachten ook dat er verkoudheid heerst in Arnhem, er lagen opvallend veel Anta-flu-papiertjes op straat.

Op nog veel meer plaatsen in Arnhem deden mensen mee met WorldCleanupDay. De gemeente Arnhem ondersteunde dit initiatief onder meer door grijpers beschikbaar te stellen. Een enthousiaste medewerker van het kinderwijkteam kwam langs met een uitstootloze electrocar om het afval op te halen, zodat het op een centraal punt door de gemeente Arnhem kon worden gewogen. Bedankt gemeente Arnhem!