Weddenschappen

Tot januari 2015 was de naam van Stichting De Groene Vos, Stichting Kom op voor een duurzame wijk. Onder deze naam heeft zij de afgelopen jaren drie glansrijk gewonnen weddenschappen afgesloten.

2009 – 2011: Weddenschap Meer met Minder

De Stichting heeft meegedaan met het landelijke energiebesparings-programma Meer met minder.  Daarvoor tekende de Stichting op zaterdag 21 maart 2009 een  contract Meer met Minder met minister Cramer. Daarmee was het project “Kom op bespaar energie én kosten” één van 50 projecten van het landelijke energiebesparingsprogramma.

De opdracht voor de Stichting was om tenminste 50 bewoners in Sint.Marten- Sonsbeekkwartier minimaal 30% energie te laten besparen. De bewoners tekenden daarvoor uiterlijk 31 maart 2009 een contract. Daarmee zou 3% van het totaal aantal woningen in de wijk voldoen aan de doelstelling van Meer met Minder. Op 1 mei 2011 is de weddenschap glansrijk afgesloten: maar liefst 58 bewoners hebben een energiebesparing van meer dan 30% bereikt!

De bewoners die meededen kregen  een stimuleringspremie van het ministerie van VROM van 750 euro. En als de Stichting de weddenschap zou winnen kregen ze nog eens 300 euro. Vervolgens deed de Provincie Gelderland er voor de eerste 50 deelnemers nog € 750 bij en, als de weddenschap zou worden gewonnen, gaf ook de gemeente Arnhem nog eens € 300 per deelnemer. Een zeer aantrekkelijk bedrag dus van zeker € 1500 en maar liefst € 2100 per woning!

De Stichting  zelf zou bij het winnen van de weddenschap, een bedrag van 100 euro per deelnemende bewoner krijgen. Bij verlies zou zij een zonnepaneel aan de minister schenken, die dit ter beschikking stelt aan Wijkcentrum de Hommel. Lees hier meer over de eindevaluatie-energieweddenschap. Uiteraard is het bedrag, dat de Stichting heeft gewonnen, ook weer aan duurzame projecten in St. Marten- Sonsbeekkwartier besteed.

2007 – 2008: Weddenschap plastic en blik

Als eerste wijk in Arnhem is in St.Marten-Sonsbeekkwartier een start gemaakt met het gescheiden inzamelen van plastic en blik. De Stichting “Kom op voor een duurzame wijk” heeft hiervoor in juni 2007 een weddenschap met de gemeente Arnhem afgesloten.  Als proef werden containers voor plastic en blik geplaatst. De stichting zette zich in om in één jaar tijd 12.000 kilo plastic en blik op te halen. Bij de weddenschap kregen ook de scholen in de wijk een belangrijke rol. De wijk haalde ruim 14.000 kilo op.
De Stichting verdiende hiermee een geldbedrag dat is besteed aan duurzame projecten in de wijk.

De scholen in de wijk hebben ook een flinke bijdrage geleverd. De leerlingen namen veel plastic en blik van huis mee en de scholen hebben daarmee flink wat kilo’s opgehaald. De Annaschool haalde 491 kilo op, de Jan Ligthartschool haalde 661 kilo op en de Wijzer haalde 863 kilo op. Zij verdienden daarmee ook een geldprijs, die voor de school wordt besteed.

De bewoners van de wijk konden mooie prijzen winnen, door een intentieverklaring te tekenen. Op zaterdag 6 september 2008 werd een groot feest gevierd, en daar werden de prijzen uitgereikt door minister Cramer , die daarvoor speciaal naar het Gaaf Ottoplein was gekomen.

2006: weddenschap papier en glas

De Stichting “Kom op voor een duurzame wijk” heeft in 2006 een weddenschap met de gemeente Arnhem afgesloten, waar werd afgesproken dat in St.Marten-Sonsbeekwkartier 24% meer glas en 10% meer oud papier zou worden ingezameld.  De wijkbewoners konden meedoen met een verloting door een intentieverklaring te tekenen, waarin zij beloofden om al hun papier en glas voortaan te scheiden. Uiteindelijk werd 31,4% meer oud papier ingezameld en 12,1% meer glas. De feestelijke prijsuitreiking door burgemeester Krikke was 18 november 2006. De Stichting verdiende met deze gewonnen weddenschap een bedrag van €8900, dit geld is voor duurzame projecten in de wijk. Eén van de acties die met het geld van de prijs werd bekostigd was een vertoning van de film ‘An inconvenient truth’ voor de wijkbewoners in het filmhuis in Arnhem.