Inzameling oud papier

IMG_1083Iedere eerste maandag van de maand vanaf 14.00 uur wordt in St.Marten-Sonsbeekkwartier oud papier ingezameld. De Groene Vos coördineert dit en helpt zelf ook mee met de inzameling.

De opbrengst van deze maandelijkse ophaaldag gaat naar Stichting De Groene Vos. De opbrengst van de ondergrondse containers gaat naar de gemeente. De stichting financiert met de oud papieropbrengst haar duurzaamheidsinitiatieven, die zij samen met wijkbewoners in de wijk organiseert, zoals exploitatie van het pand De Groene Vos aan de Hommelseweg 41, Repair Cafés, duurzame diners, stadslandbouw, stimuleren van energiebesparing en gebruik van zonnestroom en inzet voor boomspiegels.

Evaluatie papierinzameling St.Marten-Sonsbeekkwartier
In oktober 2013 heeft de gemeente Arnhem een nieuw inzamelsysteem voor oud papier en karton ingevoerd in St. Marten -Sonsbeekkwartier: blauwe minicontainers voor benedenwoningen en ondergrondse containers voor bovenwoningen en flats. Eind 2014/begin 2015 is deze situatie geëvalueerd door De Groene Vos. We hebben onder andere een enquête onder wijkbewoners uitgezet en gesproken met de inzamelaars. Lees hier de belangrijkste resultaten van de evaluatie

Milieubesparing
Dankzij het scheiden van papier en karton ontstaat er minder restafval, wordt papier en water bespaard en zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig. Door de inzameling van oud papier worden, afgerond, in Nederland jaarlijks ongeveer 8,5 miljoen bomen gespaard. Doe je mee?