Drie avonden over Natuurlijk Stadstuinieren

Hoe maak je een stad die goed is voor mens, plant en dier? Dat doe je door de natuur zoveel mogelijk de ruimte te geven. En daar kun jij zelf aan bijdragen door jouw tuin
natuurvriendelijk in te richten. Tijdens drie donderdagavonden in november komen experts
vertellen over de verschillende aspecten van het natuurlijk tuinieren. Wil jij jouw tuin of
balkon natuurvriendelijk inrichten, ook voor insecten en vogels? Kom dan naar deze
avonden in De Nieuwe Hommel!

9 november – composteren kun je leren!
Hoe krijg je op een natuurlijke manier een vruchtbare en gezonde bodem? Welke manieren
van composteren zijn er en wat werkt goed in jouw tuin?
Spreker: Henk Boesveld (docent moestuinieren)

16 november – de vogelvriendelijke tuin
Genieten jullie ook zo van vogels in de stad? Het mooie lied van de merel bij zonsopgang, het
drukke gekwetter van de huismus en het zomerse razen van de gierzwaluw. Het zijn stadse
geluiden die we niet meer willen missen. Wat kunnen wij doen om het deze stadsvogels
makkelijker te maken. Hoe kunnen we onze tuin en ons balkon inrichten zodat de vogels zich
thuis voelen in onze wijk.
Spreker: Geerd Wyrdeman (Vogelbescherming Nederland)

23 november – de insectvriendelijke tuin
Hoe richt je jouw tuin of balkon in zodat insecten en in het bijzonder bijen hier goed gedijen?
Op welke planten komen zij af om eitjes te leggen en zich te voeden? En hoe kun je ze door
de winter helpen? tijdens deze avond krijg je er alles over te horen.
Spreker: Astrid Boerkamp (Arnhem Zoemt)

Na afloop praten we na met een drankje erbij. De Groene Vos heeft een tafel met meer
informatie en allerlei producten voor jouw natuurlijke stadstuin zoals nestkastjes, insectenhotels, toepasselijke boeken en gidsen, biologische bloembollen en tuinaarde-compost. Dan kun je de volgende dag meteen aan de slag.

Poster Natuurlijk Stadstuinieren 2023

Locatie: De Nieuwe Hommel, De Wiltstraat 6 Arnhem
Entree: vrijwillige bijdrage
Graag even aanmelden per mail

Programma
19u30 inloop
20u00 start lezing
20u45 vragen / discussie

21u00 napraten
22u00 einde