Uitreiking Dirk Zeldenrust Duurzaamheidprijs 2023 op 1 december a.s.

Op vrijdag 1 december a.s. vindt de uitreiking van de zesde Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs plaats. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5000 en 500 Arnhems Hert, te besteden aan uitvoering van het project. De tweede en derde prijs betreffen een geldbedrag van € 2500 respectievelijk € 1500.

De feestelijke bijeenkomst begint om 16.00 uur in de raadszaal van het Arnhemse stadhuis (inloop vanaf 15.30 uur).

Belangstellenden zijn van harte welkom, na aanmelding via info@degroenevos.nl.

De bijeenkomst kan ook rechtstreeks of later worden bekeken via deze link.

 

De drie genomineerden zijn (in volgorde van binnenkomst):

  • Ontwikkeling biologisch afbreekbaar zachtschuim; Symbiomatter
  • Hergebruik en reparatie sportspullen; Sport Support Arnhem
  • Energiebesparing met BuurtKlusBedrijf; BuurtKlusBedrijf Geitenkamp.

Tijdens de prijsuitreiking worden deze genomineerden geïnterviewd over hun project. Het Duurzaam Textielatelier, prijswinnaar van de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs 2022, doet dan ook verslag van de besteding van de prijs.

Een onafhankelijke jury heeft de drie nominaties uit 24(!) inzendingen geselecteerd. De jury bestaat uit  Frank Croes (voorzitter, programmamanager Circulaire Economie HAN en adviseur duurzame transitie), Petra Souwerbren (directeur Natuur en Milieu Gelderland) en Grieta Spannenburg (milieukundige en meteoroloog).

Hieronder vind je op volgorde van binnenkomst de inzendingen voor de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs 2023.

1. Enkele grote gevels en/of blinde muren in de binnenstad voorzien van verticaal groen
Jannet Otten
Besteding prijs:aanleggen onderhoud van een systeem voor verticaal groen
Het project behelst enkele grote gevels en/of blinde muren in de binnenstad van Arnhem te voorzien van verticaal groen. Verticaal groen bevordert de biodiversiteit, vermindert de hitte in de zomeren dempt geluid van verkeer. Bovendien verfraait verticaal groen het straatbeeld. De locaties moeten nog worden gekozen.

2. Burgers inspireren en faciliteren zelf biologisch voedsel te verbouwen
Biologische Stadsboeren Coöperatie Arnhem Groen i.o.; Zéger Nieuweboer
Besteding prijs: oprichten Biologische Stadsboeren Coöperatie en ondersteunen van evenementen zoals een stadsboerencursus en leveren van YIMBY moestuinbakken.
Het project YIMBY (YES in my back yard) Arnhem! heeft als doel Arnhemse burgers te inspireren zelf biologisch voedsel te verbouwen. Sinds 2013 gebeurt dit al in Arnhem-West vanuit Hoeve Klein Mariëndaal en van daaruit is het de bedoeling dit verder uit te breiden naar andere wijken.

3. SpijkerZwam produceert oesterzwammen op koffiedik
SpijkerZwam; Tom Klomberg
Besteding prijs: bekostiging van de ontwikkeling van de minikwekerij en de minidoorgroeiruimte.
SpijkerZwam runt sinds 2017 een sociale en circulaire oesterzwammenkwekerij. De oesterzwammen worden gekweekt op koffiedik (afvalproduct) van lokale kantoren en worden lokaal geleverd aan Arnhemse horeca en inwoners. Er wordt ook een zelfgroeikit aangeboden waarmee de consument eigen koffiedik kan gebruiken voor productie van oesterzwammen. Bewustwording en educatie zijn van belang.

4. Met ontwikkeld instrument GPX inzicht geven in energieverbruik en -besparing
Green Power Exchange (GPX) Open Source; Egbert Bouwhuis
Besteding prijs:bijdrage aan studenten en stagiaire die gaan helpen bij verdere ontwikkeling, PR voor vinden van bestuursleden voor nieuwe stichting,
Buurthuizen, sportlocaties maar ook VVE’s en wijkbewoners krijgen door GPX individueel inzicht in hun energieverbruik en kunnen als groep informatie onderling uitwisselen over energieverbruik en energiebesparing. GPX geeft met een groepsmeter informatie en hulp bij energiebesparing.

5. Ontwikkeling van biologisch afbreekbaar zachtschuim van restafval uit Gelderse peulvruchtenfabriek
Symbiomatter; Lisanne Peters
Besteding prijs: kennisverspreiding, verkrijgen en innoveren van materialen om biologisch afbreekbaar zachtschuim te produceren en groeien van het bedrijf.
Symbiomatter ontwikkelt biologisch afbreekbaar zachtschuim als alternatief voor plastic foam. Daardoor vermindert de hoeveelheid slecht afbreekbaar schuim, dat fossiel wordt geproduceerd, aanzienlijk. Kennis wordt gedeeld via publicatie van een boek. Volgend jaar wordt een patent verwacht.

6. Produceren van puzzelmappen met sorteerbakjes van duurzame materialen
PuzzelUtopia; Ellen Boontje
Besteding prijs: ontwerpen en maken van prototypes van duurzame puzzelmappen.
PuzzelUtopia wil puzzels en puzzelmappen verduurzamen. De laatste zijn nu vaak gemaakt van nylon of plastic. Alternatieve materialen kunnen zijn bio-composiet of gerecycled oceaanplastic. Door gebruik van sorteerbakjes kunnen de puzzeldozen kleiner worden.

7. Vergroenen nieuwe school/schoolplein Spiekmanlaan Parcivalschool
Sophie Ebeling Koning en zoon Douwe
Besteding prijs: biologische zaden, potgrond, potjes, stekjes en simpele hulpmiddelen en
wellicht biologische bessenstruiken.
Sophie wil met haar zoon (groep 5) de in 2024 te betrekken nieuwe tijdelijke school aan de Spiekmanlaan vergroenen. Ze wil samen met alle leerlingen alvast kamerplanten stekken en opkweken voor in de klassen en in de gangen. Ook het schoolplein wordt vergroend met o.m. bessenstruiken, kruiden en eetbare bloemen. De educatieve functie is belangrijk.

8. Aanbrengen van kunst op verticale zonnepanelen
Aagje Martens en Martijn Aarts
Besteding prijs: kosten voor realiseren van kunstwerk op zonnepanelen.
Het doel is zonnepanelen in een verticaal vlak in een beschermd stadsgezicht vergund te krijgen en te installeren, zodat de panelen voor de omgeving een aantrekkelijke aanblik hebben. Plaatsing wordt daarmee i.p.v. technische installatie een kunstwerk dat het stadsgezicht verfraait. Een blinde gevel in het Spijkerkwartier is een pilot die als voorbeeld kan dienen om binnen en buiten de stad verticaal zonnepanelen te installeren.

9. Biodiversiteit in Rijkerswoerd vergroten door leefomstandigheden van rosse metselbij, egel en appelvink te verbeteren
Werkgroep Rijkerswoerd Groen; Anne Ferwerda-Evers
Besteding prijs: grondverbetering, aanschaf beplanting, bomen en wilgentenen, uitgave van een extra groene wijkkrant.
De werkgroep wil de biodiversiteit in de wijk Rijkerswoerd planmatig vergroten zodat het leefklimaat voor mens en natuur wordt verbeterd. Leefomstandigheden voor drie adoptiedieren, de rosse metselbij, de egel en de appelvink,worden gecreëerd en verbeterd. Er wordt gewerkt aan vergroting van bewustwording en draagvlak bij de wijkbewoners, zodat meer mensen zich gaan inzetten voor biodiversiteit.

10. Aanschaf van duurzame accuwaterpompen en accu’s
Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld; Fred van der Stap
Besteding prijs: kosten van aanschaf van waterpompen, accu’s en opladers; aanpassing van de 60 bestaande waterpuntlocaties.
Bestaande benzinepompen veroorzaken geluidsoverlast en milieuverontreiniging, met name voor wandelaars, omwonenden en parkleden. Deze pompen worden vervangen door accuwaterpompen zodat de overlast en stank verdwijnen. De milieuvriendelijke pompen worden door verenigingsleden geleend.

11. Aanleg van een duurzame, biodiverse tuin aan de Hommelseweg (HKA- fase II-gebied)
Bewonersvereniging HKA fase II; Tineke Jacobs
Besteding prijs: aanleg van een duurzame tuin, in het bijzonder bekostiging van biologische zaden en beplanting.
Omvorming van een vier jaar geleden minimalistisch opgeleverde grote binnentuin (hoek Hommelseweg-Nijhoffstraat) tot een duurzame en biodiverse tuin waardoor hittestress vermindert en bewoners er graag vertoeven. Er komen bomen, heesters, heggen en andere beplanting. Beplanting en zaden zijn zoveel mogelijk biologisch/ecologisch.

12. Duurzaam bloemenstalletje maken
Stichting Stadslandbouw Mooieweg; Muriël Lont
Besteding prijs: bloemenstalletje gemaakt van duurzame materialen
Stichting Stadslandbouw heeft een bloemenpluktuin op het stadslandbouwterrein in Rijkerswoerd. Doel van de tuin is de biodiversiteit van het stadslandbouwterrein vergroten. Bloemen, plantjes en zaden worden zonder gif geteeld en tegen een lage prijs verkocht aan buurtbewoners en voor vergroeningsprojecten in de wijk. In een stevig,duurzaam verkoopstalletje hebben de plantjes en boeketten minder te lijden van weersinvloeden.

13. Inheemse vaste planten kweken op biologische wijze
Loes in het groen; Loes Helle
Besteding prijs: bladaarde, zaadjes, onderkomen voor de vrijwilligers en materiaal in de vorm van een stacaravan o.i.d., irrigatiesysteem
Met de Tuinderij biedt Loes in het Groen een werkplek aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen, met de handen in de aarde weer bij zichzelf komen, even weg uit de hectiek van de stad. De inheemse vaste planten zorgen voor voedsel en leefruimte voor insecten.

14. Vergroenen van 13 huizen aan de Hommelseweg
Van Stenen naar Stokroos; Mieke Lamar
Besteding prijs: financiering van regenwaterafkoppeling en plaatsing van duurzame regentonnen
Versteende voorkant van huizen en negatieve effecten daarvan verminderen door het project ‘Van Stenen naar Stokroos’. Doel is bevorderen van sociale cohesie, het creëren van een betere leefomgeving met een groener en fleuriger straatbeeld en daarnaast o.a. een bijdrage leveren aan herstel van biodiversiteit.

15. Livestreambeelden maken en vertonen van slechtvalkparen in Arnhem
Groen Arnhem; Sanne Blok
Besteding prijs: aanschaf van drie camera’s voor livestreambeelden van slechtvalkparen.
De campagne ‘Andere Arnhemmers’ maakt mensen in Arnhem bewuster van de vele ‘Andere Arnhemmers’ waarmee ze de stad delen. Doel is dat mensen de Arnhemse natuur meer gaan herkennen, waarderen en behouden. Onderdeel van de campagne is camera’s plaatsen bij slechtvalkparen op het OHRA-gebouw, de AKZO-toren en de Eusebiuskerk. De beelden worden tijdens het broedseizoen vertoond op plekken waar veel mensen komen.

16. Afgedankte papierwaren een tweede leven geven
Uitgeverij Loopvis; Marije Sietsma
Besteding prijs: promotiemateriaal, workshops voor mensen met een kleine beurs, aanschaf van een Cri-cut apparaat, een snijplotter om papier en karton te snijden.
Zilvervis papierwaren geeft afgedankt materiaal (grotendeels papierresten en oude banieren) een tweede leven door er schriften, boekjes en mapjes van te maken. De producten hebben een wikkel waarop het verhaal achter het product staat uitgelegd. Ook organiseert Zilvervis papierwarenbijeenkomsten om mensen te leren wat je kunt doen met oud papier en karton.

17. Duurzame gevelbank ontwikkelen
Stichting Banksteren; Romeo Morello
Besteding prijs: aanschaf banken en installatiekosten, onderhoudsfonds, promotie
Banksteren is straattaal voor hangen. Stichting Banksteren wil door het plaatsen van gevelbanken in verschillende wijken de ruimte voor ontmoeting versterken. De banken worden gemaakt van gerecycled hout. Doel is de sociale basis versterken. De stichting wil graag samenwerken met buurtverenigingen, de gemeente Arnhem, woningbouw- verenigingen, ontwerpers, sociale werkplaatsen en betrokken bewoners.

18. Ondersteunen bij klussen en energiebesparing
BuurtKlusBedrijf; Cordo Wolf
Besteding prijs: in afstemming met lokale buurtklusbedrijven. Denk aan uitbreiding van initiatieven, training, marketing, duurzaamheidsinitiatieven, enz.
Het doel van een BuurtKlusBedrijf is een breed scala aan bewoners en organisaties te bedienen door te voorzien in hunbehoeften op het gebied van klussen, renovaties, energiebesparing en algemeen onderhoud. De exacte focus kan variëren op basis van de specifieke doelstellingen en de behoeften van de gemeenschap waarin het BuurtKlusBedrijf actief is.

19. Hergebruik en reparatie sportkleding en -spullen
Stichting Sport Support Arnhem; Karin Gehring
Besteding prijs: de bouw van twee prototypes van inzamelcontainers (excl. arbeidsloon), reparatie(materialen) voor sportspullen.
Stichting Sport Support Arnhem wil alle Arnhemmers aan het sporten helpen door gebruikte en restpartijen van sportkleding en -spullen in te zamelen, waar nodig te (laten) repareren en weer uit te delen aan mensen die het nodig hebben. De stichting wil inzamelcontainers, gemaakt van hergebruikte materialen gaan inzetten. Deze worden een hub van duurzaam- heid op sportlocaties: sportspullen-, fles- en blikinleverpunt, watertappunt en meer.

20. Zwerfvuil rapen en moestuinieren
KinderWijkTeam; Mike Hoose
Besteding prijs: bakfiets om afval in te verzamelen en te gebruiken bij de moestuinprojecten en vakantieactiviteiten
Het KinderWijkTeam maakt Arnhemmers in de leeftijd van 7 tot 12 jaar bewuster rondom natuur, milieu en duurzaamheid en laat hen nadenken over leefbaarheid in hun eigen wijk. Dit doet het team onder meer door het organiseren van zwerfafval rapen, natuurexcursies, schoolmoestuinen en vakantieactiviteiten. Ook coördineert het KinderWijkTeam Heel Arnhem Schoon. Daarmee richt zij zich op volwassenen.

21. Energiebesparing met BuurtKlusBedrijf
BuurtKlusBedrijf Geitenkamp; Kumar Poot
Besteding prijs: het casco gehuurde pand optimaal inrichten om het bruisende hart van de Geitenkamp te kunnen worden.
Stichting ENJOY&Learn leidt mensen op die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij werkt samen met het BuurtKlusBedrijf Geitenkamp. Dit BuurtKlusBedrijf biedt gratis energiebesparende maatregelen aan. Doel is het verminderen van de energiearmoede en het bouwen van het sociale weefsel in de wijk. Voor het vraagstuk ‘aanpak energiearmoede” wordt een fysieke plek gemist. Nu is er een pand gehuurd dat duurzaam opgeknapt wordt.

22. Workshop Maak je eigen regenton
Stichting Buurtgroenbedrijf; Aagje Martens
Besteding prijs: mogelijk maken van meer workshops in Arnhem
In de workshop ‘maak je eigen regenton’ leer je hoe je zelf een regenton kunt maken van een afgedankt olijvenvat. Doel is het afkoppelen van hemelwater, hergebruik van regenwater, bevorderen van zelfredzaamheid door zelf iets te maken, het upcyclen van restproducten en bewustwording door gesprekken. De stichting wil deze workshops ook geven aan mensen met een kleine beurs en bewoners van woningbouwcorporaties.

23. Coehoorntuin verduurzamen
Stadsboswachter; Willem de Feijter
Besteding prijs: diverse zaken, onder meer plantmateriaal, gereedschap voor onderhoud, opzet natuureducatie en deels financiering van een kas
De Coehoorntuin wordt een voedselbostuin, moestuin, groene ontmoetingsplek, plek voor natuureducatie en vergaderlocatie met als hoofddoelen: klimaatadaptatie, toename biodiversiteit, gezond voedsel telen en fijne verblijfsruimte creëren. Het project richt zich o.m. meer op de ondernemers werkzaam in NiCo, wijkbewoners, hotelbezoekers Haarhuis, Artez studenten en kinderen.

24. Arnhems Bakkie: ethisch verantwoorde koffie omzetten in een duurzaam, sociaal en Arnhems product
Ikigai Coffee; Jeroen Brugman
Besteding prijs: aanschaf herbruikbare verpakkingen, kosten voor ontwerp en initiële productie, kosten voor logistiek en opslag, marketing en PR, boekhouden
Arnhems Bakkie heeft als doel de Arnhemse consument kennis te laten maken met koffieproducerende gemeenschappen van over de hele wereld, waarbij duurzaamheid, eerlijke handel, gemeenschapszin en sociaal ondernemerschap voorop staan. De koffieverpakking is duurzaam en in Arnhem ontworpen. Koffie van, voor en door Arnhemmers.