De Groene Vos bestaat 15 jaar

Op 1 oktober was het 15 jaar geleden dat in het toenmalige wijkcentrum De Hommel in Sint Marten in het teken stond van een grote duurzaamheidsdag. Er waren een grote expositie, workshops, footprintmetingen, activiteiten voor en door basisscholieren, muziek, enzovoort. Ook sloot de wijk een weddenschap met de milieuwethouder af om gedurende een jaar aanzienlijk meer oud papier en glas in te zamelen dan het jaar ervoor. De weddenschap werd door de wijk glansrijk gewonnen. De toenmalige burgemeester Pauline Krikke reikte eind 2006 tijdens een tumultueuze bijeenkomst de duurzame prijzen uit aan de wijk en 75 wijkbewoners.

Dat smaakte naar meer. Andere weddenschappen volgden, o.m. met minister Cramer over structurele energiebesparing in 58 woonhuizen.

Met de intrek in het pand aan Hommelseweg 41 kwamen de duurzame projecten in een stroomversnelling. Projecten als de Groene Sint, Repair Cafés (de eerste in Arnhem), duurzame diners, stadslandbouw, warmetruiendagen, klimaatstraatfeesten, cursussen en workshops volgden elkaar op.

De laatste jaren worden ook steeds meer stedelijke projecten van de grond getild, zoals het 100-100-100-project, Arnhem Plasticvrij met een grote expositie over de plastic soep in Rozet. En sinds 2018 wordt de uitreiking van de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs georganiseerd, genoemd naar de kiemlegger van De Groene Vos die eind 2017 plotseling overleed.

De Groene Vos heeft daarnaast met de winkel, de verhuur van gereedschap, educatie, informatie en advies menig Arnhemmer geïnspireerd tot een duurzame leefstijl.

Van 2009 tot 2014 werd De Groene Vos deels door betaalde krachten gerund. Daarvoor en daarna draaide De Groene Vos geheel op vrijwilligers.

Werd De Groene Vos van 2009 tot 2013 ondersteund door de gemeente (projectsubsidie) en woningbouwcorporatie Portaal (bijdrage in de huur van het pand), sinds 2013 staat De Groene Vos op eigen benen en is de omzet tot op de dag van vandaag gestaag toegenomen.  Het lijkt erop dat steeds meer mensen, mede door de coronacrisis, kiezen voor lokale en duurzame producten in lokale winkels onder het motto ‘denk mondiaal, handel lokaal’. Dat geldt ook voor verhuur van gereedschap.

Ook het geleidelijk toenemend aantal Vrienden van De Groene Vos, de vaste donateurskring, doet De Groene Vos goed. Hadden we in 2015 nog 50 vrienden, inmiddels  is het aantal gestegen tot 106.

Het stichtingsbestuur en de vele enthousiaste vrijwilligers zijn er trots op deel te mogen uitmaken van een bloeiende en bruisende organisatie die haar stinkende best doet Arnhem een beetje duurzamer te maken. Ook al zijn de ontwikkelingen op wereldniveau (klimaat, biodiversiteit) zodanig slecht dat het soms voelt als roeien tegen de stroom in. Maar bij de pakken neerzitten is er niet bij.

Als er geen coronacrisis was geweest hadden we waarschijnlijk een groot duurzaam feest gegeven met alles erop en eraan. Onder de huidige omstandigheden is dat helaas niet mogelijk en vieren we het jubileum wat bescheidener met een aantal gespreide activiteiten. Zie hier voor de eerste aankondigingen.

Jan Schreur
Voorzitter stichting De Groene Vos