Category Archives: Geen categorie

DeGroene Vos gaat samenwerken met Frisse Energie

De Groene Vos heeft de afgelopen jaren met veel plezier samengewerkt met zonne-energie specialist Solix BV.  Deze samenwerking was er op gericht om bewoners uit Sint Marten-Sonsbeekkwartier en later uit Arnhem en omgeving te faciliteren om hun eigen zonnestroom op te wekken. De samenwerking kreeg gestalte vanuit het beeldmerk en de website zonnestroommadeinarnhem.nl. Een duurzame/lokale aanpak, gegarandeerde kwaliteit van materialen en montage en scherpe prijzen waren de kenmerken van de dienstverlening.

Inmiddels houdt Solix zich minder actief bezig met levering aan particulieren. Bovendien is er meer dan alleen zonnepanelen als het gaat om duurzame energie en duurzaam wonen. In de zoektocht naar een alternatief kwam De Groene Vos in gesprek met het Arnhemse netwerkbedrijf Frisse Energie – www.frisse-energie.nl

Frisse Energie werkt met duurzame oplossingen aan de energietransitie. Zij hebben ruimschoots ervaring met zonnepanelen en andere beproefde methodes voor het opwekken van duurzame energie. Daarnaast is Frisse Energie bezig met innovatieve oplossingen voor warmte met het oog op energie neutraal wonen en werken. De Groene Vos vervult graag voor een deel de loketfunctie voor Frisse Energie.

De Groene Vos bereidt met Frisse Energie een wijkavond voor over duurzaam wonen en de energietransitie onder het motto “Van het gas af, en dan?” voor Sint Marten-Sonsbeekkwartier.

Gezocht: vrijwilliger oudpapierinzameling

vrijwilliger

 

 

 

 

 

 

De Groene Vos zoekt een actieve vrijwilliger (m/v) voor de maandelijkse oudpapierinzameling in Sint Marten-Sonsbeekkwartier. De inzameling vindt plaats op elke eerste maandag van de maand van 14.00 tot ca 16.30 uur. Er is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Meer informatie en/of aanmelding bij De Groene Vos (Hommelseweg 41), info@degroenevos.nl of 026-3514494 (of 026-7370041).

Buurtcompostering in gebruik gesteld door wethouder

openingbuurtcompostering_hankoppersDe Groene Vos heeft het initiatief genomen in Sint Marten een project buurtcompostering op te zetten. Enthousiaste buurtbewoners worden gefaciliteerd hun gft-afval aan te bieden voor compostering en fermentering. Op het Hommelveldje (naast buurthuis de Nieuwe Hommel) staan een grote composthoop, een compostvat, een wormenbak en een Bokashi-vat voor fermenteren van keukenafval. Op deze manier kan gft-afval in de wijk worden gehouden en worden gebruikt als nuttige meststof voor bijvoorbeeld het stadslandbouwproject op het Hommelveldje.

Op woensdag 27 juni heeft Cathelijne Bouwkamp, wethouder van duurzaamheid, het buurtcomposteringsproject op het Hommelveldje in gebruik gesteld. Inmiddels hebben zich al 27 huishoudens aangemeld. De meeste van hen zijn bewoners van bovenhuizen en appartementen in omliggende straten. Zij gaan hun gft-afval voortaan op deze locatie composteren.

Wie ook mee wil doen kan zich aanmelden via voorzitter@degroenevos.nl.

Fotografie Han Koppers

 

Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs wordt in 2018 voor het eerst uitgereikt

Dirk Zeldenrust_foto persberichtEind 2017 is op 62-jarige leeftijd Dirk Zeldenrust overleden, een Arnhemse wereldverbeteraar bij uitstek. Om Dirk’s gedachtegoed en dadendrang in ere te houden heeft een aantal getrouwen rond Dirk, de zgn. Club van Dirk, het initiatief genomen om een groene stimuleringsprijs in het leven te roepen. Deze Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs wordt in 2018 voor het eerst uitgereikt.

Het doel van de prijs is duurzame activiteiten en projecten in Arnhem te stimuleren. Duurzaamheid moet daarbij breed worden opgevat: energie en klimaat, circulaire economie en biodiversiteit. Zowel grote als kleine initiatieven kunnen in aanmerking komen voor de stimuleringsprijs. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5000, -. Voorwaarde is dat het bedrag wordt aangewend om het winnende initiatief te versterken en/of uit te bouwen.

De prijs wordt ter beschikking gesteld uit het Fonds van Dirk. Dit wordt gevoed wordt door personen en bedrijven die het gedachtegoed van Dirk en/of duurzame projecten en initiatieven een warm hart toedragen. Donaties voor dit doel zijn nog steeds van harte welkom, maar met de eerste ontvangen donaties is er voldoende basis om de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs in 2018 voor het eerst uit te reiken.

Interesse? Lees meer over de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs

Burgemeester Marcouch op bezoek bij De Groene Vos

burgemeester-bezoek 6 juni

Op woensdag 6 juni maakte burgemeester Marcouch zijn opwachting bij De Groene Vos voor een kennismakingsbezoek. Voor de burgemeester wellicht ook interessant omdat hij begin volgend jaar op ca 250 afstand van De Groene Vos komt te wonen in een nog te bouwen woning waarop – zo liet hij zich ontvallen – geen zonnepanelen komen te liggen. In dit verband merkte de burgemeester nog op dat hij het jammer vond dat Arnhem qua verduurzaming van woningen nog wat achterloopt bij Almere, zijn (nog) huidige woonplaats.

In aanwezigheid van bestuursleden en vrijwilligers gaf de voorzitter van De Groene Vos, Jan Schreur, een toelichting op de activiteiten van De Groene Vos sinds 2005 en een beeld van het reilen en zeilen van De Groene Vos op dit moment. De burgemeester toonde zich geïnteresseerd en gaf er blijk van het belang van duurzaamheid te onderkennen.

Na de koffie en de thee werd een bezoek gebracht aan het stadslandbouwproject op het Hommelveldje. Denise Haas vertelde hoe een aantal buurtbewoners samen tuinieren en tegelijk laten zien hoe groenten en fruit biologisch worden geteeld. De burgemeester toonde ook belangstelling voor het project buurtcompostering. Dat deed hem op positieve wijze herinneren aan de tijd dat hij in zijn jonge jaren zijn grootouders zag tuinieren en composteren in Marokko. Daarbij merkte Marcouch op dat daar de grootte van de composthoop de status van de familie bepaalde.

Zowel de burgemeester als het bestuur van De Groene Vos spraken wederzijds hun waardering uit over het bezoek aan de duurzaamheidsactiviteiten van De Groene Vos. De burgemeester werd bij het afscheid  een pot biologische honing uit het Reestdal aangeboden.

« Older Entries Recent Entries »