Category Archives: Duurzaamheidsprijs

Inzendingen Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs 2022

Op vrijdag 25 november 2022 is de vijfde Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs uitgereikt aan Margriet Blijenberg en Gerrie Peters van het Duurzaam Textiel Atelier. De tweede prijs was voor The Linen Project van Artez en de derde prijs voor Stichting Voedselbos Elderveld.

Hieronder op volgorde van binnenkomst de inzendingen voor de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs 2022.

1.Vergroenen buurtsportveld Hoogstede&Klingelbeek
Groentak; Sophie Ebeling Koning
Besteding prijs: samen met omwonenden bomen aanplanten, water aanleggen, afgraven van puin en andere klussen
Nieuw leven blazen in het buurtsportveld (maïsveld) in de wijk Hoogstede&Klingelbeek. Deze plek veranderen in een centrale gezonde buitenruimte met een waterbuffer voor droge tijden. Een plek om te spelen, schaduw te vinden, land-en waterdieren en insecten de ruimte te geven en er is een klein goed sportveldje. Kinderen uit de wijk worden bij het project betrokken.

2. Biologisch voedselbos aanleggen in Elderveld
Stichting Voedselbos Elderveld; Yvonne Nijpels
Besteding prijs:aanplanten van een struweelhaag en een vlechtheg
Het realiseren van een biologisch voedselbos in Arnhem om duurzame voedselproductie te realiseren, hittestress te reduceren, biodiversiteit te bevorderen en CO2 te reduceren. Daarnaast is het doel het creëren van een aantrekkelijke omgeving voor buurtbewoners en maatschappelijke betrokkenheid stimuleren door de inzet van vrijwilligers en educatie op het gebied van genoemde thema’s

3. Opzetten van Circulair Vaardigheidscentrum in Nijmegen
Stichting Butterfly Upcycling; Juul Heko Adang
Besteding prijs: het betrekken en circulair inrichten van toekomstige huisvesting in Nijmegen
Stichting Butterfly Upcycling wil(afgekeurde) bedrijfsrestanten een tweede leven geven Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt gaan de restanten repareren, upcyclen en restylen. Zodra er geschikte huisvesting in Nijmegen is gevonden, start het project.

4. Groene stadsbanken in de openbare ruimte
GRØNNEHAGE: Vincent van den Heuvel en Chloé Deniz
Besteding prijs: onderzoeks-en bestelkosten materialen, opstartkosten bedrijf (denk aan website, bankrekening, enz.)
Steden vergroenen en hittestress aanpakken door het plaatsen van de GRØNNEHAGE in de openbare ruimte. De GRØNNEHAGE is een groene (stads)bank. De dichtbebouwde omgeving heeft vaak geen ruimte (in plaats en tijd/groei) om grootschalige groenvoorzieningen te realiseren.De “GRØNNEHAGE” constructie, dat vertaald in het Noors ‘groene haag’ betekent, is een passend alternatief voor dit probleem.

5. Uitbreiding workshops duurzame zeep maken
BOTMA&van BENNEKOM; Niels Gooijer
Besteding prijs: algehele inrichting van de ruimte (meer krukken, schorten, maatbekers/spatels, een extra rvs tafel, etc.) en bekostiging grondstoffen
Botma& van Bennekom maakt en verkoopt lokaal, plantaardig en biologisch geproduceerde zepen/verzorgingsproducten. Zij wil het geven van workshops uitbreiden, waarbij mensen leren hoe ze zelf hun verzorgingsproducten kunnen maken op natuurlijke basis. Ze maakt klanten bewust van het voordeel van natuurlijke verzorging zonder verpakking of chemische/ toevoegingen.

6. Verduurzaming restaurant door energiebesparing
FoodVia; Annelies Holthaus
Besteding prijs: aanschaf infraroodpanelen en zo mogelijk een elektrisch fornuis
FoodVia laat mensen laagdrempelig kennis maken met een nieuw voedselsysteem: gebruik van lokale ingrediënten, rechtstreeks afkomstig van duurzame boerderijen uit de omgeving en tegengaan van voedselverspilling. FoodVia vormt een brug tussen boer en burger en grijze en groene economie. FoodVia wil van het gas af door aanschaf van energiebesparende apparatuur en hierin voorbeeldgevend worden

7. Regentonnenproject LUS voor het oog
Leo Otten
Besteding prijs:bijwerken en verbeteren website, promotiefilm LUS-regenton en maken van keramiek schaaldelen voor LUS-regenslang
Leo Otten ontwerpt en installeert regentonnen en -slangen waarmee hemelwater wordt afgekoppeld van de hemelwaterafvoer en opgevangen en gebruikt wordt in tuinen. Daarmee wordt water bespaard, het riool ontzien en de tuin klimaatbestendiger. Leo maakt daarvoor gebruik van duurzame materialen en werkt samen met lokale partijen.

8. Gebruik zonnestroom op volkstuincomplex BTV-Elderveld
Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld; Fred van der Stap
Besteding prijs: aanschaf zonnepanelen en accu’s voor elektrische waterpompen
De vereniging wil enkele zonnepanelen aanschaffen waarmee de accu’s van nieuw aan te schaffen elektrische waterpompen kunnen worden opgeladen. Dit ter vervanging van benzinemotorpompen. Hiermee wordt tevens de milieuoverlast voor omwonenden van het tuincomplex verminderd.

9. Duurzaamtextielatelier Klarendal en Sint Marten
Margriet Bleijenberg en Gerrie Peters
Besteding prijs: aanschaf materialen, apparaten, breimateriaal, opbergruimte en huur werkruimte
Het textielatelier wil een antwoord geven op de huidige energieproblematiek, vooral voor bewoners die energiebesparende maatregelen en producten moeilijk kunnen betalen. Gordijnen, handschoenen, tochtslangen e.d. worden gemaakt en tevens wordt kleding vermaakt, hersteld en opgepimpt. Ook wordt laagdrempelig
informatie gegeven over energiebesparing en/of doorverwezen naar energiecoaches.

10. Vlas verbouwen en duurzaam verwerken tot linnen in Arnhem
The Linen Project, ArtEZ; Pascale Gatzen
Besteding prijs: personele kosten drie stewards en kernteam om een prototype voor het Shared Stewardship leertraject te ontwikkelen en te implementeren
The Linen Project is een project om in de omgeving van Arnhem weer economisch rendabel vlas te verbouwen om daarmee de lokale productie van linnen op te zetten. Met teelt van vlas wordt biodiversiteit en kleinschalige landbouw gestimuleerd. Lokaal linnen verwerken tot textiel is een antwoord op de zeer vervuilende kledingindustrie. Er wordt samengewerkt met meerdere partijen.

Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs 2022

Op vrijdag 25 november a.s. vindt de uitreiking van de vijfde Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs 2022 plaats. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5000 en 500 Arnhems Hert, te besteden aan uitvoering van het project. De feestelijke bijeenkomst begint om 16.00 uur in de raadszaal van het Arnhemse stadhuis. Belangstellenden zijn van harte welkom, na aanmelding via info@degroenevos.nl.

De genomineerden zijn (in volgorde van binnenkomst)

  •   Aanleg biologisch voedselbos Elderveld; StichtingVoedselbos Elderveld;
  •   Duurzaam textielatelier Klarendal-Sint Marten;
  •   Vlasverbouw voor duurzaam linnen; The Linen Project, ArtEZ.

Tijdens de prijsuitreiking worden de drie genomineerden geïnterviewd over hun project.

Natuurcentrum Arnhem, prijswinnaar van de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs 2021, doet verslag  van de besteding van de prijs voor  opzet van een educatief bijenproject.

Een onafhankelijke jury heeft de drie nominaties uit 10 inzendingen geselecteerd. De jury bestaat uit  Frank Croes (voorzitter, programmamanager Circulaire Economie HAN en adviseur duurzame transitie), Petra Souwerbren (directeur Natuur en Milieu Gelderland) en Grieta Spannenburg (milieukundige en meteoroloog).

Hieronder vind je op volgorde van binnenkomst de inzendingen voor de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs 2022.

Read more »

Over de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs

IMG_1543Dirk Zeldenrust, in 2017 op 62-jarige leeftijd overleden, was een Arnhemse wereld- verbeteraar bij uitstek. Om Dirk’s gedachtegoed en dadendrang in ere te houden heeft een aantal getrouwen rond Dirk, de Club van Dirk, het initiatief genomen de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs in het leven te roepen met als doel duurzame activiteiten en projecten in Arnhem te stimuleren.

 

Voorgaande jaren ging de prijs naar Kweekland (2020) voor aanleg van een voedselbos, Stichting RecaP (2019) die van oud hout nieuwe gebruiksartikelen maakt en kledingatelier DierbaarGoed (2018) dat kleding maakt van restmaterialen. In 2021 zijn er 17 aanmeldingen binnengekomen voor de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs. Vanwege corona was het niet mogelijk de prijs in 2021 uit te reiken. Als de omstandigheden het toelaten wordt de prijs op 11 februari 2022 uitgereikt.

De prijs, een cheque van € 5000,-, moet worden aangewend om het ingediende plan of initiatief daadwerkelijk te realiseren of verder uit te bouwen. De prijs is ter beschikking gesteld uit het Fonds van Dirk dat gevuld wordt door personen, organisaties en bedrijven die het gedachtegoed van Dirk en/of duurzame projecten en initiatieven een warm hart toedragen.

Fonds van Dirk
De prijs wordt ter beschikking gesteld uit het Fonds van Dirk dat gevuld wordt door personen en bedrijven die het gedachtegoed van Dirk en/of duurzame projecten en initiatieven een warm hart toedragen. Sponsoren zijn van harte welkom. U kunt een bijdrage overmaken voor het Fonds van Dirk op een speciaal daarvoor geopend bankrekeningnummer: NL27 TRIO 2017 6766 67, t.n.v. Stichting De Groene Vos o.v.v. DZDP. De stichting heeft de ANBI status, zodat giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

« Older Entries Recent Entries »