Buurtcompostering in gebruik gesteld door wethouder

openingbuurtcompostering_hankoppersDe Groene Vos heeft het initiatief genomen in Sint Marten een project buurtcompostering op te zetten. Enthousiaste buurtbewoners worden gefaciliteerd hun gft-afval aan te bieden voor compostering en fermentering. Op het Hommelveldje (naast buurthuis de Nieuwe Hommel) staan een grote composthoop, een compostvat, een wormenbak en een Bokashi-vat voor fermenteren van keukenafval. Op deze manier kan gft-afval in de wijk worden gehouden en worden gebruikt als nuttige meststof voor bijvoorbeeld het stadslandbouwproject op het Hommelveldje.

Op woensdag 27 juni heeft Cathelijne Bouwkamp, wethouder van duurzaamheid, het buurtcomposteringsproject op het Hommelveldje in gebruik gesteld. Inmiddels hebben zich al 27 huishoudens aangemeld. De meeste van hen zijn bewoners van bovenhuizen en appartementen in omliggende straten. Zij gaan hun gft-afval voortaan op deze locatie composteren.

Wie ook mee wil doen kan zich aanmelden via voorzitter@degroenevos.nl.

Fotografie Han Koppers