Burgerberaad Afval op bezoek in De Groene Vos

Op vrijdag 19 april bracht een delegatie van 40 deelnemers van het Burgerberaad Afval een bezoek aan De Groene Vos. Het Burgerberaad bestaat uit 150 inwoners van Arnhem die tot taak hebben de gemeenteraad te adviseren over vermindering van het Arnhemse afval. Jan Schreur, voorzitter van De Groene Vos, gaf een presentatie over de visie van De Groene Vos op vermindering van de afvalberg. Want de Arnhemmers produceren net als in 2019 weer zo’n 210 kg restafval per persoon per jaar, terwijl de gemeente als doel heeft dat inwoners in 2025 30 kg per jaar produceren. Voorwaar een kloof van 180 kg per inwoner per jaar!

De invoering van diftar (oftewel: hoogte afvalstoffenheffing hangt af de hoeveelheid afval dat een huishouden produceert) heeft in 2020/2021 laten zien dat dit een uitstekend instrument is om snel tot minder restafval te komen. De hoeveelheid restafval nam snel af tot zo’n 140 kg per inwoner per jaar – zie figuur. De Groene Vos pleit daarom voor herinvoering van diftar, maar dan goed en bestendig.
Verder passeerden op 19 april allerlei acties en voorzieningen de revue die leiden tot hergebruik en recycling, met uiteindelijke doel dat in 2050 de economie circulair is en afval voornamelijk als grondstof wordt gebruikt voor nieuwe producten. Genoemd werden: reparatiefaciliteiten (o.m. Repair Cafés), zoveel mogelijk uitbannen van wegwerpplastic, minder spullen kopen, meer duurzame en tweedehands spullen kopen, uitbreiden van de milieukar, betere voorzieningen voor inzameling van GFT (ook buurtcompostering), wijkweddenschappen, enz. Al met al bleek het geplande uur te weinig om de vele vragen te beantwoorden en alle ideeën uitvoerig te bespreken. We hopen dat we de deelnemers aan het Burgerberaad tenminste een paar inspirerende suggesties hebben kunnen doen.