Burgemeester Marcouch op bezoek bij De Groene Vos

burgemeester-bezoek 6 juni

Op woensdag 6 juni maakte burgemeester Marcouch zijn opwachting bij De Groene Vos voor een kennismakingsbezoek. Voor de burgemeester wellicht ook interessant omdat hij begin volgend jaar op ca 250 afstand van De Groene Vos komt te wonen in een nog te bouwen woning waarop – zo liet hij zich ontvallen – geen zonnepanelen komen te liggen. In dit verband merkte de burgemeester nog op dat hij het jammer vond dat Arnhem qua verduurzaming van woningen nog wat achterloopt bij Almere, zijn (nog) huidige woonplaats.

In aanwezigheid van bestuursleden en vrijwilligers gaf de voorzitter van De Groene Vos, Jan Schreur, een toelichting op de activiteiten van De Groene Vos sinds 2005 en een beeld van het reilen en zeilen van De Groene Vos op dit moment. De burgemeester toonde zich geïnteresseerd en gaf er blijk van het belang van duurzaamheid te onderkennen.

Na de koffie en de thee werd een bezoek gebracht aan het stadslandbouwproject op het Hommelveldje. Denise Haas vertelde hoe een aantal buurtbewoners samen tuinieren en tegelijk laten zien hoe groenten en fruit biologisch worden geteeld. De burgemeester toonde ook belangstelling voor het project buurtcompostering. Dat deed hem op positieve wijze herinneren aan de tijd dat hij in zijn jonge jaren zijn grootouders zag tuinieren en composteren in Marokko. Daarbij merkte Marcouch op dat daar de grootte van de composthoop de status van de familie bepaalde.

Zowel de burgemeester als het bestuur van De Groene Vos spraken wederzijds hun waardering uit over het bezoek aan de duurzaamheidsactiviteiten van De Groene Vos. De burgemeester werd bij het afscheid  een pot biologische honing uit het Reestdal aangeboden.