Arnhem schoner: vooral om de hete brij heen draaien

Woensdag 26 januari stond de nota ‘Afvalkoers 2022-2026. Arnhem Schoner’ op de agenda van de gemeenteraad. Een koers waarmee de de circulaire economie verder uit het zicht raakt. Hieronder lees je onze inspraakreactie. Op de site van de gemeente Arnhem kun je het rondetafelgesprek terugkijken.

Arnhem schoner: vooral om de hete brij heen draaien
Inspraakreactie: gemeenteraad 26 januari 2022

 

“Arnhem Schoner” heet de beleidsnotitie waarin de afvalkoers voor de komende 4 jaar is neergelegd. Dat is nu precies de vlag die de lading dekt. Het accent ligt duidelijk op het van de straat halen van de viezigheid. Heeft het college zich laten leiden door het onjuiste beeld dat vorig jaar rond deze tijd is opgeroepen dat de hele stad vervuild raakte? Of is het zo dat het college hiermee wilde verdoezelen dat ze ook niet meer weet hoe het restafval naar 100 kg kan worden teruggedrongen. Beide vragen moet waarschijnlijk met ja worden beantwoord.

Arnhem schoner draait om de hete bij heen.
Wat een hoofddoel had moeten zijn, Arnhem dichterbij een circulaire economie brengen, staat op het tweede plan. Sterker nog, het zicht op weg naar een circulaire economie is volledig zoek. 10% reductie t.o.v. 2019 is een zeer schamele ambitie, let wel dan ook nog pas in 2026! Terwijl ten tijde van diftar de hoeveelheid al was teruggedrongen van 201 kg naar 141 kg p.i.p.j. Het streefcijfer van de landelijke VANG-nota van 100 kg p.i.p.j. wordt weliswaar niet losgelaten, maar er wordt in de verste verte niet aangegeven hoe dat doel moet worden bereikt.

Uit de kwartaalrapportage 3e kwartaal blijkt dat sinds midden 2021 de hoeveelheid restafval weer is gestegen van 140 kg p.i.p.j. naar boven de 200 kg. Dat is een stijging van 42%! En alle gescheiden fracties vertonen een dalende lijn. Dit is een duidelijke indicatie dat, nu de financiële prikkel is verdwenen, de Arnhemmers minder zijn gaan scheiden.

Er is maar één belangrijke oorzaak van de stijging van de hoeveelheid restafval aan te wijzen, namelijk de afschaffing van het prijsinstrument diftar. Op 12 mei vorig jaar heb ik al aangegeven dat diftar na een belabberde besluitvormingsprocedure rond het afvalreferendum op onterechte gronden is afgeschaft. Dat was helemaal niet nodig geweest.

Zo zijn we weer terug bij af, d.w.z. op het niveau van 2019 vóór diftar. Nu zitten de gemeente en haar inwoners met de gebakken peren en worden ze tevens geconfronteerd met sterk oplopende verwerkingskosten.

Het is nog steeds aan de gemeente om aan te geven hoe we z.s.m. die 100 kg p.i.p.j. kunnen bereiken. Participatie lijkt nu het toverwoord te zijn, maar dat is te makkelijk.

Concrete aanbevelingen:

  • Bladafval. Is in feite ook zwerfafval wanneer het niet in borders e.d. wordt gebruikt. In Elderveld en Spijkerkwartier is men volop en succesvol aan het experimenten met toepassing van de Bokashi-methode. Deze perfecte kringloop verder uitbreiden naar andere wijken.
  • Kerstbomen op een circulaire wijze verwerken. Je kunt er houtproducten van maken, dennennaalden kunnen worden gebruikt voor zeepextracten, enz. In Rotterdam heeft men hier het afgelopen jaar positieve ervaringen mee opgedaan.
  • Tuintjes rond de afvalcontainers. De handen ineen slaan met de wijkgroenagenda’s die nu in verschillende wijken worden opgezet en uitgevoerd. Zie de link voor positieve ervaringen hiermee in Den Haag

Jan Schreur
Voorzitter Stichting De Groene Vos