Vrijwilligers

Winkelvrijwilligers
We zoeken mensen die het leuk vinden om als vrijwilliger een (vast) dagdeel per week De Groene Vos te bemensen. Interesse of vragen? Loop dan even binnen bij De Groene Vos aan de Hommelseweg 41 of neem contact op met Jan Schreur: mail info@degroenevos.nl of bel 026 737 0041.

Wat ga je doen?

  • Je begint met de verkoop van artikelen.
  • Na een inwerkperiode kun je mensen ook advies en informatie geven over duurzaam leven en wonen.

Wie zoeken wij?

  • Je draagt duurzaam leven een warm hart toe.
  • Je vindt het leuk om in een winkel te staan en mensen informatie te geven.
  • Je bent klantgericht.

Wat bieden wij?

  • Een inspirerende werkomgeving.
  • Enthousiaste collega’s en goede begeleiding.
  • Duurzame resultaten!

Vrijwilligers voor projecten en activiteiten
Naast winkelvrijwilligers zoeken we vaak mensen voor bepaalde projecten en activiteiten. Zie je hieronder een activiteit die je aanspreekt? Loop dan even binnen bij De Groene Vos aan de Hommelseweg 41 of neem contact op met Jan Schreur: mail info@degroenevos.nl of bel 026 737 0041.

Tuinders
Op drie plaatsen in Sint Marten vindt biologische stadslandbouw plaats: op het Hommelveldje (naast buurtcentrum de Nieuwe Hommel), op het Schrasserstraatpleintje en in de Portaaltuin, achter Schrasserstraat 56-60.  We zijn op zoek naar buurtbewoners die het leuk vinden om mee te helpen met de grond bewerken, zaaien, planten, verplanten, onkruid wieden, onderhoud, snoeien, op z’n tijd water geven en …oogsten. Bekijk de folder voor meer informatie.

Vrijwilliger energietransitie – buurtbijeenkomst “Van het gas af en dan?”
Binnenkort (december) organiseert De Groene Vos een buurtbijeenkomst voor St Marten-Sonsbeekkwartier over een toekomst zonder aardgas. Wat betekent ‘van het gas af’ voor bewoners? Moeten we elektrisch gaan koken en onze CV-ketel vervangen? Wat komt daar dan voor in de plaats? En welke kosten hangen daar aan vast? Zijn de alternatieven wel echt duurzaam en CO2 neutraal? Wat zijn onze eigen wensen als bewoner – en wat zijn de mogelijkheden in  een wijk als de onze? Deze en andere vragen komen in december ter tafel op de wijkavond “St. Marten/Sonsbeek van het gas af”.  We zoeken een vrijwilliger die ons wil helpen om deze bijeenkomst voor te bereiden, en daarna eventueel vervolgactiviteiten of -bijeenkomsten in de buurt kan helpen organiseren (als daar behoefte aan is).

Vrijwilliger buurtprojecten gft-afval
De Groene Vos gaat samen met de gemeente Arnhem wijkbewoners (met name bovenhuisbewoners) ondersteunen bij de scheiding van gft-afval. Hiervoor gaan we projecten opzetten om gft-afval gescheiden te verwerken en het overblijfsel te benutten als voedzame compost voor tuinen en boomspiegels. Bij voldoende belangstelling organiseren we informatieavonden, workshops of inloopuren. Voor gezamenlijke buurtinitiatieven is een kostenvergoeding beschikbaar. Voor deze projecten zoeken wij een enthousiaste vrijwilliger die samen met De Groene Vos wil meehelpen met ondersteuning en facilitering van buurtprojecten. Kijk hier voor meer informatie.

Vrijwilligers plastic soep project – november 2018 t/m mei 2019
De Groene Vos heeft het initiatief genomen voor een groots plastic soep evenement voor Arnhem en omstreken in voorjaar 2019. In februari-maart-april is er in Rozet een tentoonstelling over de plastic soep problematiek. Daaromheen vinden allerlei activiteiten plaats, zowel in Arnhem centrum als in wijken en buurten, om te laten zien wat we al kunnen doen om anders om te gaan met (single use) plastics en de plastic soep aan de bron aan te pakken – op ons eigen bord 😉 Heb je affiniteit of ervaring met dit onderwerp, laat het ons weten! We kunnen op allerlei vlakken hulp en ondersteuning gebruiken.