Spelregels en inschrijfformulier Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs 2022

Spelregels Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs

 1. Bedrijven, organisaties en individuen kunnen als sponsoren bijdragen aan de prijs. In ruil voor een bijdrage in het Fonds van Dirk krijgt de sponsor naamsbekendheid, maar geen invloed op de keuze van de prijswinnaar. Die keus ligt bij een onafhankelijke jury.
 2. De hoogte van de prijs is € 5000,-.
 3. Prijswinnaar kan een organisatie (bijv. school, bedrijf, milieuorganisatie, collectief) of een persoon zijn. Het gaat vooral om het project of de activiteit die we willen waarderen en/of stimuleren.
 4. Een onafhankelijke jury bepaalt aan wie de prijs wordt toegekend. Het gaat om het initiatief dat het best aan de criteria voldoet.
 5. De prijs wordt in principe jaarlijks toegekend.
 6. De initiatiefnemers hebben zich verenigd in de Club van Dirk. Deze club heeft als taken: werven van inzendingen voor de prijs, werven van sponsoren, aanzoeken en benoemen van juryleden, faciliteren van de jury, organiseren van het uitreikingsevenement, evalueren van de gang van zaken rond de prijstoekenning en –uitreiking en toezicht houden op het beheer van het fonds door De Groene Vos.
 7. Stichting De Groene Vos beheert het Fonds van Dirk. Deze stichting heeft een ANBI-status.
 8. De jury wordt jaarlijks na evaluatie door de Club van Dirk (her)benoemd.
 9. De juryleden delen vóór de inhoudelijke beoordeling van de inzendingen aan elkaar en aan de Club van Dirk expliciet mee of, en zo ja bij welke projecten zij of hij enige betrokkenheid heeft, met name in de vorm van een bestuursfunctie.
 10. Bij betrokkenheid van een jurylid bij één of meer van de inzendingen treft de Club van Dirk in overleg met de juryleden een voorziening om alle inzendingen een eerlijke kans te geven op een inhoudelijke beoordeling en op het winnen van de prijs, bijvoorbeeld door een schaduwjurylid te benoemen. .
 11. Het geldbedrag van de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs moet ingezet worden om het winnende initiatief te versterken en/of uit te bouwen.
 12. De prijswinnaar vertelt een jaar later, tijdens de uitreiking van de volgende prijs, tot welke resultaten de besteding van de geldprijs heeft geleid.
 13. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 14. De werkzaamheden van de Club van Dirk, de jury en De Groene Vos zijn onbezoldigd.
 15. De leden van de Club van Dirk, de juryleden en De Groene Vos zijn uitgesloten van deelname aan de prijs.

Criteria voor toekenning van de prijs

 1. Onder duurzaamheid vallen de gebieden: energie en klimaat, circulaire economie en biodiversiteit. Inclusief innovatie en bewustwording op die gebieden.
 2. Zowel grote als kleine initiatieven en acties van collectieven of individuen komen voor de prijs in aanmerking.
 3. Het initiatief levert concreet resultaat op. “We moeten nú aan de slag, iets doen” om het op z’n Dirks te zeggen.
 4. Het initiatief moet vasthoudendheid tonen. Het initiatief is geen eendagsvlieg. Er moet dus sprake zijn van Dirksvasthoudendheid.
 5. De uitvoering van het plan of initiatief moet gestart of goed voorbereid zijn.
 6. Bij indiening van het plan of initiatief wordt aangegeven hoe de prijs besteed zal worden.

Samenstelling van de Club van Dirk

De Club van Dirk bestaat uit zeven mensen die Dirk in hun hart hebben gesloten: Jos Berntsen, Ipe van der Deen, Barth van Eeten, Hester van de Grift, Gijs van den Heuvel, Nicole Klein Middelink en  Jan Schreur.

Download hier het inschrijffomulier voor de Dirk Zeldenrustprijs 2022