Groen in de stad

 

Naamloos

 

 

 

 

De laatste decennia was er een trend om stadstuinen te betegelen en te beklinkeren, en soms zelfs voortuinen tot parkeerplaats om te tegelen. Tuinen werden onderhoudsarm of onderhoudsvrij gemaakt. Deze trend heeft geleid
tot minder en meer monotone begroeiing in de stad. De bodem en vooral vlinders en bijen hebben hier flink onder te lijden.

De Groene Vos wil de trend keren en zet zich in voor een groene stad: tegels eruit, plantjes erin! Zo leggen we samen met Milieudefensie Arnhem, geveltuintjes aan en verkopen we in De Groene Vos producten voor een groene, diervriendelijke stadstuin.

Een groene omgeving draagt bij aan een koele stad
De wijk Sint-Marten-Sonsbeekkwartier staat met de toch al dichte bebouwing en verkeerswegen bekend als een hitte-eiland.  Maar ook het centrum van Arnhem en Kronenburg zijn hitte-eilanden.  In de zomer lopen de temperaturen op deze plaatsen hoger op dan in omliggende wijken en parken, wat met de opwarming van de aarde sterker zal worden. Stenige tuinen dragen daaraan bij doordat stenen en beton warmte vasthouden en deze aan de omgeving afgeven. Groene tuinen daarentegen werken verkoelend op de omgeving doordat planten en struiken water vasthouden en door de schaduw die ze afgeven.

Minder wateroverlast in een groene tuin
Een ander probleem is de wateroverlast die als gevolg van de klimaatsverandering tijdens piekbuien steeds vaker optreedt. Mede doordat veel hemelwaterafvoerleidingen zijn aangesloten op de riolering, lopen rioolputjes over en baant het water zich een weg naar plaatsen waar je dat niet wilt hebben. In een versteende tuin wordt dit effect vergroot, terwijl in een groene tuin het regenwater beter kan weglopen en bovendien door de wortels van planten vastgehouden wordt. Vaak kan ook heel eenvoudig hemelwater worden afgekoppeld en worden opgevangen in een regenton, zodat je een mooi waterreservoir hebt om de planten ’s zomers water te geven.