Category Archives: Nieuwsbericht

In welke bak hoort de bioplastic-verpakking?

Er zijn veel vragen over bioplastic-verpakkingen. Wat moet je daar mee als consument? In welke afvalbak horen ze? Lotte Haan, adviseur van SUEZ, was dinsdag 12 november in De Groene Vos om hier meer over te vertellen. Onze conclusies:

  • Afval voorkomen blijft het beste.
  • Bioplastic hoort vooralsnog bij het restafval.
  • Het voordeel van bioplastic ten opzicht van ‘gewoon’ plastic is dat er geen microplastics vrijkomen die jarenlang het milieu belasten.

Read more »

Tochtgaten of waterschade opsporen wordt koud kunstje

De Groene Vos heeft twee gebruiksvriendelijke infraroodcamera’s (FLIR C2.) aangeschaft. Daarmee kun je eenvoudig tochtplekken, isolatiefouten en lekkages in je huis opsporen en inzichtelijk maken. De camera’s zijn behalve voor gebruik in huis ook geschikt voor straat- en wijkwandelingen. De afbeeldingen kun je in PDF opslaan op je pc. De camera is te huur voor € 14 (vrienden) of € 19 (niet-vrienden) per dag onder betaling van een waarborgsom.

Op pad voor een schone stad

Zaterdag 21 september hebben we samen met Milieudefensie Arnhem en bewoners meegedaan aan WorldCleanupDay. Met een team van 10 mensen zijn we op pad geweest in het Spijkerkwartier en St.Marten –Sonsbeek-kwartier. Na twee uur zwerfvuil rapen hadden we zes ruim gevulde vuilniszakken met troep. Zoals altijd lagen er weer heel veel sigarettenpeuken. Achter een elektriciteitskastje in St.Marten hebben we vele blikjes uitgewurmd. Het kostte even wat moeite, maar dan heb je ook wat! En verder de (helaas) gebruikelijke vangst: blikjes, flesjes, snoeppapiertjes, sigarettenpakjes, en meer.

We hebben niet alleen schoongemaakt, we hebben met behulp van de Litterati-app ook foto’s gemaakt van het afval. Deze app is ontwikkeld om informatie te verzamelen over het zwerfvuilprobleem. Wat ligt er nu op straat? Om welke merken gaat het, welke afvalitems? Door dit in kaart te brengen, kunnen gerichter oplossingen gezocht worden.  Bijvoorbeeld statiegeld invoeren op veel voorkomend zwerfvuil zoals blikjes en flesjes. Wereldwijd zijn al meer dan 4 miljoen afvalitems vastgelegd. Wij zijn onder andere verpakkingen van Twix, Bounty, Mentos en Heineken tegengekomen. Oja, we dachten ook dat er verkoudheid heerst in Arnhem, er lagen opvallend veel Anta-flu-papiertjes op straat.

Op nog veel meer plaatsen in Arnhem deden mensen mee met WorldCleanupDay. De gemeente Arnhem ondersteunde dit initiatief onder meer door grijpers beschikbaar te stellen. Een enthousiaste medewerker van het kinderwijkteam kwam langs met een uitstootloze electrocar om het afval op te halen, zodat het op een centraal punt door de gemeente Arnhem kon worden gewogen. Bedankt gemeente Arnhem!

Woensdag 19 juni duurzaam diner

Op 19 juni zetten vrijwilligers van De Groene Vos een heerlijk duurzaam driegangendiner op tafel. Een diner met biologische , zoveel mogelijk lokale producten en zonder vlees.  Het diner is in het Inloophuis, van Slichtenhorststraat 34. Aanvang: 18.00 uur, inloop v.a. 17.30 uur.

Aanmelden en betalen:
Het diner kost € 8,- per persoon. Kinderen tot 12 jaar kunnen mee-eten voor € 4,50. Aanmelden en betalen voor het diner kan tot 12 juni.
bij: De Groene Vos: Hommelseweg 41, tel. 7370041 of voorzitter@degroenevos.nl. Aanmelden en betalen is ook mogelijk door het bedrag over te maken op banknummer: NL 92 TRIO 078.15.00.125 t.n.v. Stichting De Groene Vos te Arnhem. Zorg er dan voor dat het bedrag een week van tevoren op de bankrekening staat. Meer informatie: http://degroenevos.nl/duurzame-diners/« Older Entries Recent Entries »