17 inzendingen Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs 2021

Vanwege de coronapandemie is de uitreiking van de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs verplaatst naar 11 februari 2022. Deze datum valt in de Nederlandse week van de circulaire economie 2022. Er zijn 17 mooie en zeer diverse aanmeldingen binnen gekomen. In de week van 4 februari maakt de Club van Dirk de drie genomineerden bekend. Hieronder vind je de inzendingen, op volgorde van binnenkomst:


1. Opruimen zwerfafval in Arnhem
Stichting Heel Arnhem Schoon; Alie Sijtsma
Besteding prijs: grijpers, ringen en hesjes voor nieuwe vrijwilligers aanschaffen.
Arnhem schoner maken door het regelmatig opruimen van zwerfvuil en het organiseren van grotere opruimacties. De opruimacties zorgen ook voor meer bewustwording rondom het zwerfvuilprobleem. Daarnaast versterkt het de sociale verbondenheid. In verschillende wijken doen zowel groepen als individuen mee.

2. Bouwen van een zo zuinig mogelijke auto op waterstof
HAN Hydromotive; Joris Oosterhuis
Besteding prijs: nieuwe verbeterde supercaps (soort batterijen die tijdelijk een grote hoeveelheid stroom kunnen opslaan en leveren).
Een zo zuinig mogelijke waterstofraceauto bouwen en hiermee meedoen aan de Shell Eco Marathon. Doel is te eindigen in de top drie. De innovaties die worden gedaan met het project worden later door autofabrikanten gebruikt om hun product te verbeteren.

3. Met duurzaam restaurant bijdragen aan verduurzamen voedselsysteem
FoodVia; Annelies Holthaus
Besteding prijs: meer personeel aannemen en marketing
Korte-ketenrestaurant FoodVia laat mensen op laagdrempelige wijze kennis maken met een nieuw voedselsysteem. De initiatiefnemer wil op positieve wijze bewustzijn creëren. Het eten is van lokale ingrediënten, rechtstreeks afkomstig van duurzame boerderijen uit de omgeving. FoodVia is een brug tussen boer en burger en nieuwe en oude systemen.

4. Verduurzamen eetwinkel voor duurzame voeding
Pickle de Winkel; Eva de Winkel
Besteding prijs: energiebesparende maatregelen in winkel en drukkosten communicatiemateriaal
Winkel en noedelbar Pickle de Winkel creëert zonder verspilling en zonder afval smaakvolle producten. De eigenaren delen de verhalen achter hun producten op een laagdrempelige manier met zoveel mogelijk Arnhemmers. Ze willen hun eigen bedrijfsvoering verduurzamen door de energieconsumptie te verminderen en kritischer leveranciers en producten te selecteren.

5. Promoten koop duurzaam en lokaal voedsel per fiets
Fietsen voor mijn eten/Groen Arnhem; Loes van der Meulen
Besteding prijs: ontwikkelen fietsroute-app waarmee je een route kunt samenstellen en achtergrondinformatie over lokale aanbieders kunt vinden
Fietsen voor mijn eten inspireert mensen hun dagelijkse boodschappen op de fiets te doen bij aanbieders van lokaal, duurzaam geproduceerd voedsel. Dit zorgt voor meer aandacht voor lokale aanbieders, kortere ketens tussen producent en consument en een gezonde leefstijl.

6. Wijkbewoners door GPX inzicht geven in energieverbruik en – besparing
Green Power Exchange (GPX); Egbert Bouwhuis
Besteding prijs: professionaliseringsslag, o.a. verbeteren online dashboard, uitbreiden aantal gebruikers en vervolg in een stabiele organisatievorm
Wijkbewoners krijgen door GPX individueel inzicht in hun energieverbruik en kunnen als groep informatie onderling uitwisselen over energieverbruik en energiebesparing. GPX voorziet door het geven van informatie met name in hulp bij energiebesparing.

7. Ontwikkelen Groene Kast: verzamelplek voor duurzame architectuur-, interieur- en productmaterialen
Poelmann & Van Zwieten; Jet van Zwieten
Besteding prijs: aanschaf kast, stalen informatiemateriaal en drukkosten promotiemateriaal
De groene kast wordt een centrale verzamelplek met duurzame bouwmaterialen. De initiatiefnemers willen hiermee het imago van deze materialen verbeteren en mensen inspireren. De kast wordt publiek toegankelijk, zowel voor professionals als particulieren. Idee is een community rond de kast te bouwen voor uitwisseling van kennis en praktische ervaring.

8. Bee&Bee; educatie over de biodiverse wereld van wilde en honingbij
Natuurcentrum Arnhem; Anneloes Louwerse
Besteding prijs: bijdrage aan bouwen bijenpoppenkast
Een levensgrote ‘bijenpoppenkast’ maken waar je letterlijk doorheen kunt lopen. Bezoekers ontdekken op een positieve en ludieke manier hoe honingbijen en wilde bijen leven, wat hun rol in onze voedselproductie is en wat de betekenis van biodiversiteit is en de problematiek er omheen. Bezoekers krijgen handelingsperspectief voor hun eigen leefomgeving.

9. Ontwikkelen Verbloemtegel als vervanging van stoeptegels
Riënne Wopereis
Besteding prijs: proces van persen en drogen Verbloemtegel automatiseren.
De Verbloemtegel is een tegel van aarde voorzien van biologische bloemzaden. Onder het motto ‘betontegel eruit, Verbloemtegel erin’ is het de bedoeling Arnhemmers te inspireren de stad te vergroenen. Daarmee wordt de biodiversiteit vergroot en de opwarming van de stad verminderd. De Verbloemtegel wordt gemaakt in eigen beheer met hulp van mensen uit de sociale werkvoorziening.

10. Afgedankte fietsen een tweede leven geven
Blauwe wijkeconomie, Spijkerbikes; Marc Klaassen
Besteding prijs: investeren in gereedmaken eerste 25 fietsen voor verhuur, ` promotie richting studenten en vergroting van de showroom.
Spijkerbikes geeft oude afgedankte fietsen een tweede leven. Een circulair project waarbij zwerffietsen in het Spijkerkwartier van straat worden gehaald, worden opgeknapt en weer worden verkocht of verhuurd. Ook worden fietsen gerepareerd. Daarbij is sociale inclusie belangrijk door zoveel mogelijk wijkbewoners bij het project te betrekken.

11. Andere Arnhemmers: herstel balans mens/natuur in de stad
Studio Lakmoes; Marjolein Pijnappels/Barbara Wagensveld
Besteding prijs: gevelhoge graffitikunst laten verrijzen van acht iconische Andere Arnhemmers gecombineerd met verhalen over hen in een online omgeving.
Andere Arnhemmers zijn de planten en dieren die overal in de in de stad te vinden zijn (bijv. paardenbloemen, bijen, slechtvalken, vleermuizen). Studio Lakmoes wil mensen laten zien hoe mooi de natuur in onze stad is, zodat ze vanuit een gevoel van verbondenheid andere keuzes voor hun leefomgeving maken.

12. Aanjagen scholen in Arnhem tot aanschaf LED-verlichting
Lea Dasbergschool; Rob Lingier
Besteding prijs: schenken aan Hugo de Grootschool die LED-verlichting wil installeren; de school legt er hetzelfde bedrag bij.
Lingier, directeur van de Lea Dasbergschool, wil alle Arnhemse scholen aanzetten tot aanschaf van energiezuinige LED-verlichting: klein beginnen en uitrollen over heel Arnhem. Hij wil hiermee ook energiebewustzijn creëren bij leerlingen en hun ouders. Ouders inspireren ook mee te doen: steun de school met een LED-lamp.

13. Inzet voor behoud Stadsblokken-Meinerswijk als groene long in stad
Stichting Kloppend Stadshart; Gerard Litjens
Besteding prijs: bekostiging van rechtszaken en van communicatie daaromtrent
De stichting wil het aaneengesloten gebied Stadsblokken-Meinerswijk openbaar houden en de natuurwaarden in stand houden en versterken. Zij verzet zich tegen het plan om in dit uiterwaardengebied zo’n 430 woningen te bouwen. De stichting spant daartoe rechtszaken aan tegen de gemeente en de projectontwikkelaar.

14. Machines ontwikkelen om textiel te recyclen
HAN; Arnhem Fablab; Luca Gennari
Besteding prijs: verder ontwikkelen machines om textiel te recyclen (shredder en naaldvilt)
In een hbo-onderwijssituatie bijdragen aan een circulaire economie door gebruikt textiel in te zamelen, uit elkaar te halen en gereed te maken als grondstof voor nieuw textiel. Daarvoor worden op kleine schaal prototypes van een shredder- en een naaldvilt open-source machine verder ontwikkeld en gebouwd. Lokale gemeenschappen toegang verlenen tot deze recyclingopties.

15. Blad en snoeiafval in het Spijkerkwartier fermenteren en mulchen
BuurtGroenBedrijf; Jolanda van Looij
Besteding prijs: een bladmulcher waarmee meer blad kan worden verwerkt.
Al het afgevallen blad en snoeisel dat in het Spijkerkwartier vrij komt wordt verwerkt tot een mulchlaag of takkenril in het openbaar groen. Daarmee blijft de beplanting vitaal en beter bestand tegen klimaatverandering. O.m. met de bokashimethode wordt gestreefd naar een gesloten groenbalans zonder fossiele brandstoffen. Het project zorgt ook voor sociale cohesie in de buurt.

16. Inrichten compoststraat op biologisch volkstuincomplex Elderveld
BTV-Elderveld; Fred van der Stap
Besteding prijs: duurzame bouwmaterialen voor composthoek, energietransitieproject en verbetering afvalscheiding
De gemeenschappelijke composthoop van ca 100 m2 op het volkstuincomplex opnieuw inrichten: eenmalig geheel vrijmaken en met duurzame materialen een compoststraat bestaande uit 3 grote vakken en een ingang creëren. Door geordend verzamelen van het goed bruikbare groenafval kan steeds binnen een jaar goede biologische compost worden gemaakt.

17. Energie reduceren door bewustwording;
Bart Blok
Besteding prijs: reclame op dak van bedrijf waarbij aandacht voor energiebesparing wordt gevraagd.
Aandachtspunten verzameld met betrekking tot energiebesparing door gedragsverandering thuis en op het werk. Bijvoorbeeld trui aan, kachel laag. Doel is zuinig omgaan met energie.